BERESJIET (+CD)

Uitgave: oktober 2008
Prijs: 15,00 € (excl. porto, direct via ons te bestellen)

“En God zeide: Daar zij licht!”

In zeven delen beschrijft deze compositie de schepping van de wereld. Beresjiet is een compositie van Marijke Wiesenekker voor elektrische mandoline, elektrische gitaar en gesproken tekst (Hannah Morrison). Tekst: Nederlands, Duits en Engels.

 Hemel en Aarde
 Water en Hemel
Bomen, planten en gras
De zon, maan en sterren
Vissen en vogels
 Mens en dier
 Rustdag